Problematice ochrany a hnízdní podpory sýčka obecného se věnujeme již dlouhodobě. Na vhodných lokalitách střední a jižní Moravy jsme v letech 1996–1997 realizovali projekt hnízdní podpory pro sýčka obecného, spočívající ve výrobě a instalaci proti predaci bezpečných hnízdních budek na zemědělských farmách, celkem 350 hnízdních budek v těchto okresech: Hodonín (8 budek), Kroměříž (4), Olomouc (75), Prostějov (188), Přerov (14), Šumperk (5), Vyškov (8), Znojmo (48). Jelikož jsme použili tzv. "německý" typ budek s dvojitou vstupní přepážkou za vletovým otvorem, který naši sýčci nepřijali, byly v roce 2006 instalované hnízdní budky staženy, provedeno odstranění vnitřní přepážky a zvětšení vletového otvoru. Následně jsme hnízdní budky instalovali na vhodné lokality do regionů se zůstatkovou populací sýčka obecného na Moravě na území těchto okresů: Znojmo – 134 budek, Hodonín – 110 budek, Prostějov – 16 budek, Přerov – 7 budek, Kroměříž – 2 budky, Uherské Hradiště – 2 budky. Důraz byl kladen, kromě výběru vhodných lokalit (zemědělské farmy a hospodářské usedlosti), na důslednou ochranu instalovaných hnízdních budek proti predaci pomocí plechového vikýře (situovaném po celém obvodu vletového otvoru, viz Fotodokumentace) a na monitoring a zabezpečení nebezpečných technických nástrah pro sýčka obecného na farmách (viz Fotodokumentace). Následně v letech 2007–2015 jsme realizovali každoroční kontrolu a údržbu této instalované sítě hnízdních budek.

 

Projekt zaměřený na ochranu a hnízdní podporu sýčka obecného v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo, Hodonín) byl v letech 2006–2015 finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo Ministerstvem životního prostředí v rámci výběrového řízení pro nestátní neziskové organizace v daném roce.

 

 

 

 

 

V roce 2011 jsme realizovali dílčí hnízdní podporu sýčka obecného v Ústeckém kraji, spočívající ve výrobě a instalaci 20-ti hnízdních budek na Lounsku. Projekt byl finančně podpořen Fondem T-Mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace. V následujícím roce 2012 jsme provedli kontrolu a údržbu těchto budek v rámci projektu "Čtení pomáhá", jehož iniciátorem a donátorem je Martin Roman, administrovaném Ústeckou komunitní nadací.