V letech 2014–2015 jsme realizovali projekt "Ochrana a podpora hnízdní populace sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji s lokální působností projektu v jiných regionech České republiky", jehož primárním cílem byla ochrana a hnízdní podpora populace sýčka obecného a sovy pálené v oblasti severních Čech, zejména v Ústeckém kraji a dále v ostatních regionech ČR. Ústecký kraj byl vybrán jako cílový z toho důvodu, že se v něm nachází "zůstatková" hnízdní populace sýčka obecného a sovy pálené.

 

Aktivity projektu:

V rámci tohoto projektu jsme realizovali následující aktivity:

1) Monitoring stavu populací sýčka obecného a sovy pálené před realizací projektu.

2) Ochrana a hnízdní podpora populací obou druhů sov výrobou a instalací proti predaci zabezpečených hnízdních budek do vhodných hospodářských objektů (280 hnízdních budek pro sýčka obecného a 98 hnízdních budek pro sovu pálenou).

3) Zhodnocení výsledku a efektu projektu, propagace projektu, osvěta ochrany sýčka obecného a sovy pálené. Součástí projektu jsou pořízené videonahrávky z hnízdní budky pro sýčka obecného publikované na tomto webu.

 

  • Krajský úřad Jihočeského kraje (8 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje (5 budek pro sýčka obecného, 21 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Karlovarského kraje (13 budek pro sýčka obecného, 1 budka pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje (8 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Olomouckého kraje (17 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Středočeského kraje (93 budek pro sýčka obecného, 18 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Ústeckého kraje (117 budek pro sýčka obecného, 25 budek pro sovu pálenou)
  • Krajský úřad Zlínského kraje (52 budek pro sýčka obecného)

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.