Níže uvedeným institucím a kolegům děkujeme za finanční podporu nebo jiné způsoby podpory projektů a aktivit zaměřených na ochranu sýčka obecného (Athene noctua) v České republice.

Tvorba webových stránek byla finančně podpořena v rámci projektu "Ochrana a podpora hnízdní populace sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji s lokální působností projektu v jiných regionech České republiky", který byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt zaměřený na ochranu a hnízdní podporu sýčka obecného a sovy pálené v Ústeckém kraji a lokálně v dalších regionech České republiky byl realizován v letech 2014–2015. Součástí tohoto projektu jsou i pořízené videonahrávky z hnízdní budky sýčka obecného publikované na tomto webu.

 

 

Projekt zaměřený na ochranu a hnízdní podporu sýčka obecného v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo, Hodonín) byl v průběhu let 2006–2015 finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo Ministerstvem životního prostředí v rámci výběrového řízení pro nestátní neziskové organizace v daném roce.

 

logo_MZP
logo_AOPK

 

 

 

 

Ochrana a dílčí hnízdní podpora sýčka obecného v Ústeckém kraji byla v roce 2011 finančně podpořena Fondem T-Mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace a v roce 2012 v rámci projektu "Čtení pomáhá", jehož iniciátorem a donátorem je Martin Roman, administrovaného Ústeckou komunitní nadací.

 logo_UKN

 logo

 

 

 

logo

 

 

Ochrana a hnízdní podpora sýčka obecného jsou realizovány převážně na zemědělských farmách, hospodářských usedlostech a staveních. Děkujeme všem vlastníkům a nájemcům zemědělských a hospodářských objektů, kteří nám laskavě umožňují vstup do těchto objektů a sýčkům umožňují v těchto objektech hnízdit.

 

 

Za laskavé poskytnutí čtyř fotografií sýčka obecného (jedna z nich byla publikována na titulní straně tohoto webu) děkujeme Eriku Müllerovi www.wildlifenature.eu

 

 

Za poskytnutí dílčích terénních údajů o hnízdním výskytu sýčka obecného v Ústeckém a Plzeňském kraji, které byly zapracovány do mapových výstupů na tomto webu, děkujeme Tomáši Kosatkovi a Davidu Melicharovi.

 

logo