Sýček obecný je stálý druh sovy, osídluje především nižší polohy, ve výše položených oblastech se jeho početnost výrazně snižuje. Vyskytuje se v otevřené zemědělské krajině s rozptýlenou zelení, v obcích a také v urbánním městském prostředí. Čistě lesnatým oblastem se vyhýbá. Dříve se u nás vyskytoval v sadech, větších zahradách, stromořadích, na skalách, kostelních věžích a kaplích. Z těchto míst ale prakticky vymizel. V současnosti je populace sýčka obecného u nás koncentrována na zemědělských farmách, hospodářských dvorech a statcích a příp. v městských aglomeracích, kde hnízdí v dutinách, ve výklencích zdí, v holubnících a v instalovaných hnízdních budkách.

 

Autor: Karel Poprach