Sýček obecný se na hnízdišti zdržuje celoročně. Vytvořené páry jsou trvale spolu i po mnoho let až do doby úhynu jednoho z partnerů. K hnízdění využívá různé dutiny v budovách, ve stromech a také instalované hnízdní budky. Na zemědělských farmách může hnízdit společně v jednom objektu i se sovou pálenou. Jeho tok začíná v průběhu března, v první polovině dubna snáší samice 3–6 bílých vajec, a to ve dvoudenních intervalech. Mláďata se líhnou postupně tak, jak byla snášena jednotlivá vejce, za 28–33 dní. Věkový rozdíl nejstaršího a nejmladšího mláděte může proto činit až 10 dní. Samice setrvává s mláďaty na hnízdě do stáří asi 14 dní, kdy potravu pro samici a mláďata obstarává samec (včetně období inkubace vajec). Později mláďata krmí oba rodiče. Mláďata opouštějí hnízdo ve stáří 30–35 dní ještě nevzletná a rodiče je krmí na hnízdišti dalších asi 30 dní. Toto období je pro mláďata kritické, neboť nevzletná mláďata jsou vystavena různým negativním vlivům. Po osamostatnění se mláďata rozlétají do okolí a většinou se usazují do vzdálenosti 20 km od hnízdiště.

 

Autor: Karel Poprach