Potravu sýčka obecného tvoří u nás většinou drobní savci – zejména hraboš polní (Microtus arvalis) a drobní ptáci (vrabec domácí a polní). V některých evropských státech (Německo, Holandsko, Španělsko, Itálie) dominují v potravě sýčka obecného v hnízdním období hmyz a žížaly, a to dokonce v rozmezí 70–90 %. Tento sezónní zdroj potravy je důležitý v době výchovy mláďat. Z výzkumů bylo zjištěno, že sýčci v době krmení mláďat létají lovit na posečené porosty luk a pícnin a na pastviny. Potravu sýček loví za soumraku a v noci, a to od setmění do půlnoci, poté aktivita ustává a opět se zvyšuje až poslední dvě hodiny před rozedněním. Při lovu sýček obecný kořist vyhlíží z jednoho místa a poté na ni útočí, příp. kořist loví přímo na zemi. Větší kořist uchopuje pařáty, menší kořist zobákem.

 

Autor: Karel Poprach