Sýček obecný byl ještě před několika desetiletími jednou z našich nejhojněji hnízdících sov, hnízdil prakticky v každé níže položené obci a jeho početnost v ČR čítala až několik tisíc hnízdících párů. Postupně však začal od 70. let 20. století početně ubývat a v současnosti jeho hnízdní populace nepřesahuje 100 párů a je výrazně ostrůvkovitá. Na základě výsledků mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR v letech 1973–77 a 1985–89 se areál hnízdního rozšíření sýčka obecného v ČR příliš nezměnil. Významný ústup hnízdního areálu je zřejmý až v období mapování v letech 2001–2003, přičemž snižování jeho početnosti nadále pokračuje. V současnosti sýček obecný hnízdí početněji zejména v severozápadních Čechách (Ústecký kraj) a v západních Čechách (Plzeňsko). Moravská populace je na tom hůře, neboť poslední pravidelná hnízdiště jsou známa pouze ze Znojemska a Břeclavska, jednotlivé páry hnízdí zřejmě i na Hodonínsku, Uherskohradišťsku, Brněnsku a Kroměřížsku. V posledních letech je určitým fenoménem hnízdění sýčka v urbánním prostředí větších měst, především v severních Čechách (Děčín, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Bílina apod.), kde sýčci hnízdí v dutinách panelových domů (obdobné hnízdění je známo i ze zahraničí).

 

Autor: Karel Poprach